L’evolució general de les dinàmiques dels mercats: la seva globalització, els seus canvis constants, cada vegada més freqüents, la capacitat dels competidors per adaptar-se, i la importància creixent de la tecnologia per afrontar amb garanties els reptes que aquestes dinàmiques presenten, cada dia , a les empreses, obliguen a aquestes a disposar d’unes capacitats de manteniment i adaptació dels sistemes informàtics totalment industrialitzades.

Un servei professionalitzat, ràpid, àgil, flexible, capaç i, a més, a menor cost que la competència.

Amb el nostre Servei de Gestió d’Aplicacions (AMS – Application Management Service) oferim, als nostres clients, la possibilitat de disposar de totes aquestes avantatges d’una forma senzilla i ràpida.

El servei global inclou múltiples subserveis i el seu propi model de govern.

En cada cas, es podrà concretar l’abast del servei, tant en les aplicacions incloses com en els subserveis que s’han de considerar, així com l’Acord de Nivell de Servei i l’abast temporal.

La metodologia de treball per a l’execució del servei, des de la fase inicial fins a la devolució del servei, un cop finalitzat l’acord, també està definida: