El concepte d’auditoria és genèric i es pot aplicar a diferents aspectes, fins i tot dins del món de la informàtica. Per tant, l’abast concret de cada auditoria dependrà de les inquietuds que es tinguin en cada cas, i que, probablement, seran una combinació de les següents temes:
 • Organització del departament d’informàtica. Funcions i serveis.
 • Metodologia de gestió i desenvolupament de projectes.
 • Infraestructura i procediments de desenvolupament de programari.
 • Qualitat del codi existent.
 • Pla i gestió de la qualitat.
 • seguretat
segv7
Seguretat, en totes les seves vessants:
 • Compliment regulatori.
 • Gestió d’identitat i accés.
 • Seguretat en les aplicacions.
 • Seguretat en la infraestructura.
 • Continuïtat de negoci.