Implementar una solució informàtica amb un enfocament BPM no és el mateix que programar una solució baix en enfocament tradicional.

Amb l’experiència, hem anat perfeccionant el nostre enfocament i metodologia.

Una solució tradicional ofereix a l’usuari un ventall d’opcions, perquè aquest les utilitzi com i quan ho consideri oportú.

Des d’aquesta perspectiva, la gran aportació d’una solució BPM és que controla el flux de les tasques. Orquestra qui i quan s’han d’executar els diferents passos d’un procés.

Això fa que l’enfocament BPM sigui més interessant com més pes tinguin els següents arguments :

 • En els processos intervenen múltiples persones que realitzen diferents tasques. Si, a més , aquestes persones pertanyen a diferents grups , departaments o localitzacions , que sol implicar més dificultat de coordinació , aquest argument adquireix més força .
 • Per definició dels propis processos , aquests s’allarguen molt en el temps . Aquesta circumstància també pot generar dificultats en el seguiment i control dels processos .
 • Hi ha la necessitat freqüent d’introduir canvis en els processos , la qual cosa provoca problemes de gestió del canvi vinculats a la formació i adaptació de les persones implicades .
 •  És important estandarditzar la forma en què es fan les coses .
 • Que el coneixement real de la dinàmica dels processos sigui propietat de les persones és un risc que s’ha de suprimir .
 • La complexitat dels processos dificulta la mobilitat de les persones per la dificultat que suposa adquirir el coneixement necessari .
Totes aquestes circumstàncies, juntes o per separat, aconsellen plantejar un enfocament BPM en els sistemes d’informació.

Et podem aporta la nostra experiència en aquest àmbit:

 • Identificar els processos susceptibles de ser traslladats a una plataforma BPM.
 • Com enfocar la solució.
 • Que elements incorporar i com combinar-: processos, aplicacions tradicionals, gestió documental, control operatiu, eines de col · laboració, etc.
 • Quina solució tecnològica utilitzar.
 • Gestió del canvi …