Generar coneixement a partir de les dades de què es disposa és cada vegada més necessari en qualsevol activitat. El nostre serveis en aquest àmbit van des de l’anàlisi de la realitat i necessitats de negoci, fins al desenvolupament i implantació de la de la solució completa.

La nostra oferta inclou serveis tradicionals com:

 • Disseny i implementació de Data Warehouse.
 • Disseny i implementació de datamarts.
 • Projectes d’integració de dades (ETL).
 • Mineria de dades (Data Mining).
 • Definició i implementació de quadres de comandament (Dashboards i Scorecards).
 • Solucions d’Anàlisi i Repoting d’informació.
Un altre rang de solucions són les enfocades a analitzar i donar resposta en temps real:

 • Monitorització contínua de l’activitat de negoci. Que possibilita la resposta immediata davant de determinats patrons. Live Dashboards.
 • Streaming Big Data Analytics. Anàlisi continu en temps real, combinant informació interna amb fluxos d’informació externa de múltiples i variades fonts, com ara, fonts RSS o les xarxes sociles (Twitter, Facebook, etc.)

Les tecnologies amb les que treballem més habitualment en aquest context són:

 • Oracle.
 • SAP Business Objects.
 • QlikView.
 • Microsoft.
 • Jasper.
 • Vitria.