És evident que per a programar cal dominar la tecnologia, per això després parlarem de tecnologies, però abans volem cridar la teva atenció sobre el que, al nostre entendre, són els factors clau per aconseguir l’èxit en aquest tipus de projectes:

 • En primer lloc, plantejar la solució adequada, fonamentalment des de la perspectiva funcional. Sembla evident, però no ho és. Per aconseguir això es necessita una habilitat prèvia: entendre bé el problema. Amb això tens el 70% de l’èxit assegurat.
 • En segon lloc, treballar amb les metodologies i eines adequades, des de la perspectiva d’una fàbrica de programari.
 • Finalment, el coneixement dels llenguatges i elements tècnics específics de cada projecte.
Si parlem de solucions web, les tecnologies més habituals amb les que treballem són:

 • Java/JEE6.
 • C # /. Net
 • PHP. Habitualment amb frameworks com Zend o Symfony.
 • Sharepoint.

Si parlem d’enfocaments BPM (Business Process Management), solem treballar amb plataformes com AgilePoint, per a contextos Sharepoint, o jBPM, per a contextos JEE6. Encara que també hem treballat amb solucions com TIBCO, Oracle o WebMethods.

Si parlem de app s i solucions mòbils, creem solucions:

 • Natives iOS.
 • Natives Android.
 • HTML5.

Visió conceptual d’una solució genèrica

Avui en dia, sobre un paper en blanc, una solució a mida genèrica hauria de complir les següents característiques:

 • Ha d’utilitzar el concepte de Portal per oferir al usurari totes les eines que necessita en un mateix context, a l’abast d ‘”un Cick”, i amb el màxim nivell d’integració possible.
 • Ha d’oferir la possibilitat d’accedir a eines i continguts a través de dispositius mòbils.
 • Pot arribar a combinar Processos, Aplicacions tradicionals, Gestió de continguts, publicació i anàlisi d’informació de gestió i control i eines de col · laboració i treball en grup.