Fer un parell de sabates pot ser un procés personal i artesanal . Fer un al dia probablement requereixi la participació de més d’una persona i un cert nivell d’organització de les tasques . Per fer 10.000 parells al dia , canviar els models dues vegades l’any i , a més , tenir-ho tot controlat , necessites una fàbrica … ben organitzada .

El mateix passa amb la programació : necessites una fàbrica de programari.

Necessitaràs metodologia , procediments , control de qualitat i una infraestructura que aporti l’eficiència necessària per fer que tot el conjunt sigui viable .

La solució concreta que puguis necessitar requereix un estudi de les teves circumstàncies particulars :

  • No és el mateix tenir pocs que molts programadors . Organitzats en un sol grup o en molts . Treballant en un sol projecte o en molts . Amb més o menys nivell d’integració i solapament entre ells …
  • No és el mateix desenvolupar sistemes crítics que no crítics .
  • No és el mateix treballar amb una tecnologia que amb una altra .
  • No és el mateix desenvolupar solucions per a un mateix de desenvolupar i evolucionar un producte per al qual tens múltiples clients i instal · lacions .

Podem estudiar amb tu les teves circumstàncies , definir junts teva solució i ajudar-te a implantar-la.

Per facilitar aquesta última part , tenim un model de referència operatiu , amb procediments establerts i amb productes concrets ja integrats entre ells .