Podem responsabilitzar-nos de la gestió de totes les teves infraestructures informàtiques. Però, si ho prefereixes, també podem serveis específics com:
  • Service Desk.
  • Administració i operació de servidors i comunicacions. Servidors Microsoft, Linux i Unix.
  • Administració de bases de dades. Oracle, SQL Server, MySQL.
  • Monitorització remota de sistemes. Amb dues modalitats:
  • Detecció i alerta.
  • Detecció i resolució.
  • Suport microinformàtica. Amb capacitat per donar suport en tot el territori nacional.
  • Instal · lacions i migracions.
  • Director virtual de Sistemes. Podrà disposar d’un Director de Sistemes, amb la dedicació adequada a la seva organització, i amb el millor nivell de qualificació i experiència.