Implantar una oficina de gestió de projectes, permanent o temporal, ens permet:

  • Ajudar-te a afrontar, durant un període transitori, una càrrega de treball excessiva per al teu equip intern.
  • Traslladar la nostra proposta metodològica i ajudar-te a assentar en la teva organització.
  • Tutelar l’adaptació de la teva organització a noves iniciatives en àmbits com la qualitat i les operacions de desenvolupament de programari.