En la nostra opinió, a l’hora de plantejar-te la qualitat del programari que surt de la teva fàbrica, has de reflexionar sobre tres aspectes:

  • Assegurar la correcta alineació amb les necessitats de negoci.
  • Minimitzar el risc d’errors, i altres deficiències, quan la solució arriba a explotació.
  • Minimitzar el procés de degradació que sol patir el codi com a causa del manteniment correctiu i evolutiu.

El primer punt cal abordar des de les metodologies de gestió i desenvolupament de projectes. Per als altres dos aspectes hi ha eines, i bones pràctiques, que ens ajuden.