Aktios proposa una solució integral de serveis, que inclou tots aquells necessaris per a la gestió de l’empleat, alliberant a l’equip de gestió del client perquè es enfocament en aquelles activitats més estratègiques de la companyia.
Utilitzem solucions estàndard, com a3EQUIPO, que cobreix els requeriments de l’àrea i inclou un potent portal de l’empleat, permetent reduir l’esforç de gestió del canvi i d’implantació.
Proporcionem cobertura a tots els serveis requerits en l’àrea d’Administració de personal des de la contractació fins a la gestió de la formació.