L’arquitectura i estratègia global de seguretat ha d’estar enfocada a assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació i dels sistemes.

Al nostre parer, per assolir aquest objectiu hi ha dos grans tasques d’afrontar.

 • La primera és més evident: anàlisi i gestió de riscos (SGSI).
 • La segona no ho és tant: plans de conscienciació i comunicació.
A l’hora d’abordar l’anàlisi i gestió de riscos, cal abordar cinc grans blocs:

 • Compliment regulatori.
 • Gestió d’identitat i accés.
 • Seguretat en les aplicacions.
 • Seguretat en la infraestructura.
 • Continuïtat de negoci.
Compliment regulatori
 • Conjunt de regulacions i normatives en matèria de seguretat que estableixen diferents requisits en diferents àmbits (LOPD, LSSI, BASILEA III, SOX, MiFID, …).
Gestió d’identitat i accés
 • Crear una única identitat compartida a través d’aplicacions i recursos.
 • Implementar l’estructura, processos i tecnologies per gestionar identitats i els seus atributs de manera coherent.
 • Proveir seguretat individualitzada i drets d’accés basat en la identitat i perfil d’una persona.
 • Proveir tecnologies de control d’accés per permetre “single sign-on” simplificat.
Seguretat en aplicacions
 • Diferenciar entre desenvolupaments propis i programari estàndard.
 • Incorporar controls de seguretat en la metodologia de desenvolupament.
 • Integrar les aplicacions, pròpies i de tercers, amb el sistema de Gestió d’Identitats.
Seguretat en infraestructura
 • Seguretat de la Xarxa
 • Seguretat dels Sistemes.
 • Protecció del Lloc de Treball.
 • Seguretat de les Dades.
 • Controls antifrau.
 • Gestió de la seguretat d’infraestructures.
 • Consolidació de tota la informació disponible.
 • Generació i gestió d’esdeveniments de seguretat.
Continuïtat de negoci
 • Prevenir la pèrdua de Dades i Servei.
 • Gestió de la crisi.
 • Recuperació de Sistemes.
 • Identificació del personal crític.
 • Recuperació de l’entorn de treball.
 • Manteniment de l’activitat dins de la normalitat.
 • Recuperació d’edificis / oficines.