Per a les companyies que inicien la seva activitat, hem configurat una oferta de serveis competeixi, però ajustada a les necessitats de l’empresa.

El nostre enfocament es basa en oferir, de partida, els serveis necessaris per iniciar les operacions de la companyia, sense incórrer en inversions el retorn no es produiria fins que el seu volum de negoci superi certs llindars.

Amb el nostre enfocament “Plug and Play” tot això és possible.

Disposem de:

  • Capacitats de consultoria per assessorar en la definició dels processos inicials.
  • Processos ja configurats i fàcilment adaptables.
  • Plataforma ERP en mode SaaS.
  • Curt període d’implantació i baix esforç per part del client.
  • Experiència i capacitats en prestació de serveis.
El nostre enfocament pretén, no només operar els serveis inicials, sinó, a més, acompanyar les noves companyies en el seu viatge cap al creixement i l’èxit.

En aquest sentit, Aktios està capacitada per oferir els serveis que la companyia va requerint segons va creixent. La prestació dels serveis ofereixen una connexió permanent amb els coneixements i experiències dels nostres professionals, que seran oferts proactivament, segons vagin sorgint necessitats i oportunitats de negoci.

Aquest enfocament possibilita fer realitat el nostre concepte “Pay As we Grow together”, perquè som capaços d’escalar nostres serveis, la plataforma, així com ampliar els serveis, en funció del volum d’operacions, necessitats funcionals i requeriments tècnics dels nostres clients.